Canadian Summer Lecture 2013

  06. 06. 2013, 18:00 - 20:00

Seminarraum International Center, WR 400

 

Dagmar Soennecken (York University, Toronto)

The Europeanization of Canadian Immigration Policy

 

 

Poster Guest Lecture Dagmar Soennecken

                                                                                               Soennecken 01